DOKUMENTACJA ODPADÓW

W ramach współpracy w zakresie obsługi przedsiębiorstw i instytucji oferujemy pomoc związaną z przygotowaniem i wystawieniem dokumentacji:

 

  • prowadzimy w imieniu przedsiębiorcy ewidencję odpadów (karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadu prowadzone odrębnie dla każdego odpadu) oraz wymagane sprawozdania

  • opracowujemy wnioski o uzyskanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

  • oferujemy doradztwo ADR

  • opracowujemy instrukcje postępowania z odpadami

  • pomagamy zminimalizować koszty związane z gospodarowaniem odpadami