Green-Earth-on-hands.jpg

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI

OFERTA

20180709_135525.jpg

DECYZJE

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów:

- Decyzja Nr RŚVI.7243.1.29.2013.AB  z dn. 27.06.2013 r.

- Rozszerzenie do decyzji z dn. 27.06.2013 r., o Nr RŚVI.7243.56.2014.IW, z dn. 16.10.2014

Zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:

- Decyzja Nr RŚ.6233.16.2015, z dn. 21.07.2015 r.

 

O NAS

Jesteśmy prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem dbającym o dobrą organizację pracy o czym świadczy uzyskany w marcu 2011 roku Certyfikat ISO 9001:2008 – systemu zarządzania jakością w zakresie: odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Zastosowanie powyższego systemu w naszej firmie jest decyzją wynikającą zarówno z wewnętrznych potrzeb nadzoru nad realizowanymi procesami jak i celu, jakim jest stałe doskonalenie obsługi klienta poprzez coraz lepsze spełnianie jego oczekiwań, zarówno pod względem jakości usługi jako wyrobu jak i samej obsługi Klienta.

DOTACJE

Screenshot_2.jpg
 

UE

2006

W 2006 roku Firma otrzymała dotację z UE - Umowa nr Z/2.10/III/3.4/0424/06/U/0169/06 o dofinansowaniu Projektu "Rozszerzeniu zakresu świadczonych usług poprzez pozyskanie nowych powierzchni magazynowych nr Projektu Z/10/III/3.4/0424/2006 w ramach Priorytetu 3 - Rozwój Lokalny Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa. Dotacja ta pozwoliła na zakup nieruchomości zabudowanej, w której obecnie mieści się siedziba firmy.

UE (EFRR) oraz Budżet Państwa

2013

W 2013 roku Firma otrzymała Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Nazwa inwestycji "Podniesienie konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w ramach osi priorytetowej III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013"


Całkowita wartość projektu: 2 716 209,00
Kwota dofinansowania z EFRR 1 274 520,35
Kwota dofinansowania z budżetu państwa 224 915,35
Nazwa Beneficjenta : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński 99-300 Kutno,
ul. Sklęczkowska 18